Thursday water supply update from Ugu

0

UGU WATER SERVICES UPDATE:

AREA SOUTH:

BHOBHOYI SYSTEM:
PROTEA PARK AND ALBERSVILLE:
Technicians are investigating the constant tripping of pumps on the supply systems for these areas as this leads to water supply interruptions. Once technicians find the cause , corrective measures will be accordingly mplemented.

BHOBHOYI/JESUS
Kukhona ukuphazamiseka kokuphakelwa kwamanzi kulezi zindawo ngenxa yokwehla komthamo wakwi ntilovo yase Esparanza. Umasipala uyaqinisekisa ukuthi lenkinga iyaxazululeka ngokushesha ukuze lemiphakathi ithole amanzi.

SANITATION:
The Uvongo pump station 5 had a burst on the rising main. Repairs are in progress.

UMTHAMVUNA SYSTEM:
PORT EDWARD AND PALM BEACH:
Supply has been restored in these areas with just a few pockets still to be restored. Our technicians are monitoring these systems very closely to ensure supply is stabilized and remains stable going forward.

BANNERS REST:
Supply to this area is currently low. Teams commenced with pumping this morning. System will also be closely monitored to ensure stabilization.

GCLIMIMA Kanye ne MVUTSHINI:
Kuzoqalisa ukuphushela amanzi kulezi zindawo ntambama namhlanje ngenxa yokuthi ukuphantshwa kwamnzani kuyashintshana ezindaweni zasedolobheni nezasemakhaya kuze kube isikhathi la zonke izikhungo zamanzi zifinyelela esimweni esigculisayo.

IZINGOLWENI NAMAPHETHELO:
Isikhongo samanzi salomphakathi namaphethelo sizogwaliswa amanzi kusihlwa namhlanje ukuze lemiphakathi iphakeleke amanzi kahle.

MSIKABA:
Indawo yase Msikaba isaphakelwa ngama loli amanzi. Umasipala izinhlelo zokulungisa ophampu beGamalakhe pump station yaqhubeka ukuze lendawo ibuyele kuhlelo olujwayelekile lokuthola amanzi imimpompini.

AREA SOUTH WEST:

All rural supply systems are stable and efficiently supplying the communities.

HARDING SYSTEM, remains stable and we will continue to implement the standing water supply schedule for the Ward 3 community.

1) Greenfield/Ghost Town/Mazakhele areas will be getting water on the following days Monday to Friday (4pm to 7am) and 24 hours on Saturday.

2) Business Sector/Domestic areas next to the business will get water 5 days a week that is Monday to Friday (7am to 4pm) and 24 hours on Saturday.

3) St Andrews will continue to get water daily from 4pm to 7am.
4) No one will get water on Sunday except for Hospital. Sunday, we build up our storage supply for the week ahead.

It must be known this plan can be interrupted due to many technical factors, but should such changes happen it will be communicated. We have re installed static tanks across Ward 3 as back up.

SANITATION:
All three pump station are well maintained and are not experiencing any problems.

AREA NORTH:

SEZELA:
We had a burst pipe in Sezela are on Mill Road. This has been repaired by our plumbing team yesterday. Water restoration in progress.

AMANDAWE:
Indawo yase Mandawe ibe nepayipi lamanzi eliqhumile ngase sitolo sakwa Boxer. Leli payipi lilungisiwe izolo. Umsebenzi wokuqinisekisa ukuthi amanzi abuya ngokugcwele kulendawo uyaqhubeka.

MALANGENI:
Kube nenkinga kwenye yamakhebula kwi pump station yase Esparanza kwabanokuphazamiseka kukagesi. Lokhu kuphazamise ukusebenza kwe pump station. UMasipala ubikele uEskom ofike wazolungisa izolo. Njengamanje uMasipala uqinisekisa ukuthi amanzi ayabuya ngokugcwele kulendawo.

MZUMBE:
Umasipala uthole umbiko wokuphazamiseka kwamanzi ku ward 4 eduze kwaka Zamukwe. Oplamba bakulungisile lokho baqinisekisa ukuqhubeka ngendlela kokuphakelwa kwamanzi.

ISSUED BY:
UGU DISTRICT MUNICIPALITY COMMUNICATIONS

Share.

About Author

Leave A Reply