Angase Akhishwe Esikundleni Umeya

Share the news!!!

Thami Nkosi

SEKUQUBUKE amahebezi okuthi ungaphansi kwengcindezi enkulu umeya wamasipala wase Muziwabanti u Nkz Dicksy Nciki okuthiwa angase aphucwe isikhundla sakhe, emuva kokuba sekuphele iminyaka emfimfa emicimbini kahulumeni wesifundazwe esuke yenzelwe oGwini.

Umthombo ongaphakathi utshele abezindaba ze eHowzit ukuthi  kuleminyaka emibili ehlanganisa u 2013 no2014 usabonakale cishe kathathu nokuthiwa nalokho kwenziwe ukuthi wasuke wathethiswa ngamalungu esishaya mthetho waphinde wathola nezinkonondo okuthiwa zaziphuma kunqgonqgoshe wezomnotho nokuvakasha u Mu Michael Mabuyakhulu.

“Asimazi ukuthi yini inking yakhe lomama uyazi usake wathethiswa kabi, ngesikhathi kuqhutshwa imigubho ka 20 years, kwangathi uzwile akaphindanga wabonakala kwaze kwakhononda u Mabuyakhulu, njengoba umbona ekhone ekhona nje kuma Golden Games Kanye nase Vulamehlo ingoba waphinde wavalelwa ekhoneni  I REC yeqembu lakhe okuyi ANC futhi ebe esazonyamalala” kusho umthombo

Umthombo uqhuba uthi okubi kakhulu ukuthi kade ayencengwa kuthiwa makasule kwesokuba nguthishanhloko kodwa namanje akafuni, nokwenza kubenzima ukutholakala kwakhe ezintweni zikahulumeni ezibalulekile.

Imibiko ithi wagcina ukubonakala ngesikhathi efonelwe wathethiswa ngu Thusi  ngenyanga ka February nokuthiwa kwaze kwezwakala u Mabuyakhulu encoma bonke omeya ababekhona kwisidlo sakusihlwa e Margate wabalula ukuthi kushoda yena yedwa.

Abeqembu le ANC abatholakalanga ukuphawula, nganjalo nomnyango wezokuxhumana wamasipala uvele wafana nento engekho njengalokhu intatheli ibilokhu idluliswa kwaze kwagcina ingatholanga muntu

Leave a Reply