Buyselagtighede –dramatiese gebeure wys iets is radikaal verkeerd

Share the news!!!

Willie Buys

Marikana Massacre
Die Marikana-mynslagting waarin minstens 33 mynwerkers gesterf het is volgens waarnemers ‘n aanduiding daar is iets radikaals verkeerd in dié land. So ook kan die Port Edward-waterfiasko ook gesien word as simptomaties van Suid-Afrika se munispale kreeftegang. Dit vorm die skakels in die onrusbarende verval in dienslewering wat plek-plek lei tot gewelddadige betogings waarin somtyds die laaste bietjie funksionerende infrastruktuur deur woedende inwoners vernietig word. Dit geskied grootliks uit hul woedende onmag omdat die ANC-owerhede hulle die traak-my-nie-agtige koue skouer gee en hulle voel hul klagtes word nie gehoor nie, wat staan nog word opgelos.
Kondisionering. Belastingbetalers aan die Suidkus se weerstand het oor die jare saamlopend met die growwe versuim tot instandhouding, weggekwyn. Hulle is nou al gewoond aan die strome water wat in feitlik elke buurt – wit én swart – uit mangate bo wanfunksionele dreineringskanale, wat boonop in partye gevalle verstop is weens dieselfde instandhoudingsversuim, uitborrel en straataf wegvloei om deur die see ingesluk te word.
Mense is nou al tot willose Afrika-gelatenheid gebrei betreffende die nimmereindigende slaggate in die paaie wat nie net skade aan voertuie se onderstelle en bande aanrig nie, maar ook al tot ongelukke gelei het nadat mense skielik moes uitswaai om dongadiep gate te vermy. Hierby dien vermeld te word die verkeersligte wat meestaI net een winkende oog het of gladnie nie werk nie! Vir slagoffers van die versuime is daar egter hulp en raad: Die onlangs-gestigte Suidkustak van Afriforum het ‘n verklaring uitgereik oor die watertekorte en die skade wat slaggate aan voertuie aanrig.
Wat lg. betref sê Afriforum hy het ‘n stelsel ontwerp waardeur lede maklik en gemaklik hul eise vir skade aan hul voertuie weens slaggate kan prosesseer. Eisers word aangeraai om na Tiger Wheels en Tyre te Shelly Beach te gaan waar jy spoedig gehelp sal word met jou eis nadat jy bewys van jou Afriforum-lidmaatskapnommer getoon het. As die munisipaliteit jou eis weier sal Afriforum jou in die hof ondersteun, sonder die heffing van regskoste, mits jy ‘n lid is van Afriforum. (Om lid te word van Afriforum se Margate tak SMS “Margate” 31448. SMS’se kos 50 sent. Lidmaatskap-aansoekvorms kan ook ingedien en afgehaal word by PC Magic Solutions in Ramsgate).
Wat betref die waterprobleme is Afriforum se raad die volgende oor die prosedure wat gevolg moet word:
1. Kontak die Ugu-munisipaliteit, stel jou klagte en kry ‘n verwysingsnommer.
2. Tweedens: kontak jou wyksraadslid en vertel hom van jou probleem en wat jy daaraan gedoen het.
3. Kontak gerus jou plaaslike koerant oor die probleem en wat die owerhede daaraan gedoen het.
4. As niks verder gebeur nie, kontak Afriforum met die probleem. Onthou daar rus ‘n wetlike verpligting op die owerhede om jou van drinkwater binne 24 uur nadat jou watertoevoer gestaak is, te voorsien.
Ironies is dit dat daar uit feitlik elke krisis noodgedwonge improvisasie plaasvind. So spot die mense: Jou oorlewingsinstinkte word vlymskerp en jy leer blitsvinnig navigasievermoë aan. Jou voertuig hou langer omdat jy gedwing word om stadiger en versigtiger te ry. Dit staan teenoor die betrokke munispaliteite wat met die een oog op die begroting blykbaar poog om geld te bespaar deurdat minder verkeerbeheer deur ‘n besuinigde personeelkorps hoef gedoen te word. Dit is mos makliker om vierrigting stopstrate in al die woonbuurte tot ergenis van motoriste (seisoenaal en plaaslik, wat almal in elk geval ignoreer) saam met verkeerskalmerende spoedhobbels en bordjies wat waarsku teen die padbulte en slaggate, oral aan te bring.
‘n Ietwat lagwekkende antwoord kom van ‘n munisipale witoog op die stroom klagtes wat op ‘n griewevergadering herhaaldelik deur geïrriteerdes geopper is oor die slaggate: Ja, maar onthou ons (munisipale amptenare) ry ook dieselfde paaie as julle…!! (Ry met wat, ‘n munisipaal, lees ook belastingbetaler,- gesubsidiëerde viertrekvoertuig?
Omdat ek ‘n mens is wat die plaaslike paaie beter ken as die meeste Suidkus-inwoners weens my gewoonte om so drie-vier maal per week lang ente te gaan stap – nie uit bekommernis oor die stand van agteruitgang hier nie, maar ter wille van my liggaamlike en geestelike gesondheid – glo ek ek beskik oor ‘n meer ingeligde, oorhoofse beeld van die Suidkus-verval as die meeste kantoorgebonde, skynbaar sluimerende munisipale burokrate.

100_0711
Tiperend van die verval is die strook pad in Baystraat te St. Michael’s wat na dié uiters gewilde strand lei. Daar het ek sowat 42 slaggate van verskillende vorme, grootte en diepte oor ‘n afstand van sowat 300-400 meter tot in die besige parkeergebied getel! En natuurlik die protagonis in dié situasie opgemerk: Strome water wat (on)sienderoë en ongehinderd toegelaat word om groot stukke ergenisbarende teer uit die oppervlak te vreet. Die parkeergebied is natuurlik ook ‘n mynveld van slaggate.
En glo my maar as ek julle verseker dit is oral in die Suidkusdorpe aan die gang, dié situasie wat onder die neuse van horende dowe amptenare plaasvind – hulle wat met apatiese lamheid geslaan is deur onvermoë en ‘n gebrek aan die wil tot diensbaarheid.
Volgende in deel drie: Afvalbesoedeling verstik gans wat goue eiers lê

Leave a Reply