Oordenking – 4

Share the news!!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DISKRIMINASIE

Dr. Mike Heaney

Diskriminasie is ʼn woord wat allerhande emosies opwek in ons Suid Afrikaanse samelewing.  Mense beleef diskriminasie vanweë hul geslag, ras, fisiese vermoëns, geloof. Vanweë die sondeval is dit ʼn euwel waarteen voortdurend gestry word. Dis dan nie vreemd dat die Bybel , met name Jakobus 2:1 Christene oproep om nie vanweë uiterlike oorwegings mense te beoordeel nie.  Hierdie bevoordeling van en beoordeling van mense het destyds, soos vandag nog, volgens uiterlike maatstawwe soos mense se voorkoms geskied. Dis die dat die spreekwoord ons leer om mense nie volgens hul baadjie te takseer nie.

Diskriminasie is iets wat nie by gelowiges tuishoort nie. Christene het net een status voor God en dis die van kind van God. Om tussen Christene te onderskei, om mekaar ongelykwaardig te behandel, druis in teen die liefdesgebod. As mens na die geskiedenis kyk, vind jy dat God se keuse van mense anders is as wat ons van nature sou doen. Hy kies die kinderlose, landlose Abraham om vader van ʼn nuwe Godsvolk te wees. Hy kies Ragab wat ʼn onsedelike mens was een van Christus se voorouers na die vlees te wees. Jesus was na Sy mensheid die seun van ʼn ambagsman, ʼn skrynwerker in vandag se taal.

God se maatstawwe van beoordeling is anders as die van die natuurlike mens. Ons maatstawwe moet ooreenkom met die waarmee God meet as ons werklik in Christus glo. Indien dit anders met ons gesteld is, vra dit van ons om tot inkeer te kom. By Christus is daar immers geen aanneming van  die persoon nie. Wat sê dit van ons houding teenoor mense van ander kerkgroepe, rasse, ekonomiese stand, voorkoms?  Wie het jy onlangs op sy of haar baadjie getakseer?  Wie het die onderspit gedelf vanweë jou liefdeloosheid?

Leave a Reply