Latest from RNM on expiring car license discs and driving licences

Share the news!!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
STATEMENT BY RNM:

Due to the Nationwide Lockdown our Motor Licensing Bureau is closed as it is regarded as not providing essential services.

However drivers and motorists should note that provision has been made for expiring licenses and discs that they will remain valid during the National Lockdown and up to 30 days thereafter.

For more information on this you can call 039-682 5555.

AMA DISC EZIMOTO KANYE NEZINCWADI ZOKUSHAYELA EZIPHELELWA ISIKHATHI

Ngenxa ye Lockdown kaZwelonke amahhovisi omkhandlu lapho kuvuselelwa khona ama disc ezimoto kanye nezincwadi zokushayela avaliwe ngenxa yokuthi awathathwa njengawenza umsebenzi othathwa njenge essential services.

Abashayeli bezimoto kanye nabanini bezimoto bayaziswa ukuthi lukhona uhlelo olwenziwe lwama disc ezimoto nezincwadi zokushayela eziphelelwa isikhathi; uhlelo ukuthi zizohlala zivumelekile ngesikhathi se Lockdown kuze kuphele izinsuku ezingu 30 emuva kwayo.

Ngeminye imininingwane ungashayela inombolo yethu engu 039-682 5555.

Leave a Reply