OORDENKING TWEE

Share the news!!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

ELKE CHRISTEN IS ‘N KATEDRAAL VIR GOD

Dr. Mike Heaney

Die Engelse katedraal van Coventry in Engeland is eenduisend jaar oud. In November 1940 is die stad deur bomwerpers van die Duitse lugmag getref. Die katedraal is deur ʼn gepaardgaande brand verwoes. Twee verskroeide dakbalke het in die vorm van ʼn kruis op mekaar geval. Die is later op ʼn altaar van herinnering staangemaak, wat van puin uit die vuur aanmekaar geslaan is. Dit het weer later gelei tot ʼn bediening van vrede en versoening wat vanuit die kapel gelei is.

Sedert die Middeleeue het die katedraal egter klein aangrensende kapelletjies gehad wat opgedra was aan die verskillende ambagte in Engeland, soos kleremaak, steenmakery, ensovoorts. Die is ook in die brand van 1940 verwoes. Rondom die kapel is later “heilige plekke” opgerig wat die noue band tussen kerk en samelewing gesimboliseer het. “Laat u naam geheilig word,” was die bedoeling van die stuk simboliek.

Die implikasie is duidelik. In die industrie, klerefabrieke, bou of elektriese werk, is dit God wat deur my hande en voete en mond die samelewing dien. In my huisgesin is dit God wat deur my kinders grootmaak wat Hom eer. In die geneeskunde is dit God wat deur die dokter of verpleegster heling bring. In regering is dit God wat kwaliteit diens aan woonbuurte en skole en veiligheidsdienste verskaf. In ontspanning is dit God wat deur my die omgewing oppas.

Mag dit tog nooit nodig word dat die wêreld om ons eers verwoes moet word, soos daardie katedraal in Engeland, voor ons ons roeping herontdek nie. Mag ons ontdek dat gelowiges eintlik lewende katedrale van God is wat Sy naam moet heilig, hoog moet hou waar ons leef en werk.  So ontvang God die eer.

Leave a Reply