Suidies hou ‘verkiesing’

Share the news!!!

Suid-Natal Primêre Skool se Graad 6-leerders het hierdie kwartaal alles oor demokrasie, burgerskap en leierskap geleer.

Hulle het geleer van menseregte, kinderregte en die grondwet.

In hierdie afdeling het hulle ook geleer van leierskap en om meer verantwoordelik te wees.

Die opwinding was groot toe daar aangekondig word dat elke Graad 6-klas hulle eie klaspresident kan kies.

Al die klaspresidensiëlekanidate moes hulle eie veldtog loods en stemme werf. Baie geluk aan die nuut verkose klas presidente.

Foto: Suidies (van links na regs) Lise Joubert, Ruan Havenga en Zizo Mzindle wys hulle biografië wat hulle as take ingedien het.

Leave a Reply