Ubukhazikhazi Kushada Inkosi YaseNhlangwini

Share the news!!!

By Thami Nkosi

Ucishe woniwa wukungaqali ngesikhathi umshado weNkosi yaseNhlangwini uMelizwe Dlamini (47), waseHighflats, ngoMgqibelo, oqale sekudlule amahora amane kunobekulindelekile.

Lo mshado ophethe ngowasesigcawini izolo, bekulindeleke uqale ngo-11 esontweni elisesigodlweni senkosi kodwa waqala sekugamenxe ihora lesithathu ntambama.

Kugqame ukubekezela kwezimenywa, ikakhulukazi umphakathi obuphume ngobuiningi kulo mshado, ezingadikibalanga yize sekudlule isikhathi.

INkosi uMelizwe ibibopha ifindo ngoNksz Nontando Jacqueline Sosibo (25), wakhona eNhlangwini.

Abantu abebelinde egcekeni benikwa izithebe zezoso, bagcine beqagula ngokwenze umshado ungaqali ngesikhathi.

Abanye basole ukubambezela kukamakoti abathe bekulindwe yena, abanye baveze ukuthi kube nenkinga yamasudi abakhwenyana obekumele alandwe izolo eThekwini.

Nokho umshado kubonakele ukuthi ubuhlelwe kunesikhathi futhi kwachithwa nemali ulungiselelwa.

Kukikiziwe kuqala kungena izimpelesi zikamkhwenyana namasudi asakhilimu, kwalandela ezikamakoti nezingubo ezisagolide.

Kuzwakale ngembongi ihaya inkosi ukuthi sekungena umkhwenyana okugqame injabulo kuyena, ebingelela izimenywa emamatheka.

Ubegqoke isudi emhlophe edle ngobukhazikhazi bemihlobiso nezicathulo ezisagolide, ephethe induku yethusi.

UMfu Mlungisi Hadebe webandla lamaSheshi obeshadisa, ugcizelele ukuthi abashadayo bameme uNkulunkulu emshadweni wabo. Ugcizelele nokuthi inkosi iyakwazisa ukuthandaza.

“Kuyathandazwa la esigodlweni. Namanje sesixoxe isikhathi eside nenkosi ngaphambi kokuza la esontweni, sikhuluma ngeZwi. Okuyinkinga inkosi ibuye ishumayeze nami ikhohlwe wukuthi imina umfundisi,” usho kanje izihlwele zinanela ngohleko.

Kube nokuxokozela esontweni umfundisi esethi inkosi ayiqabule undlunkulu, bashaya eside isinqandi kwaze kwababaza nomfundisi.

Emuva kokuhlanganiswa inkosi nondlunkulu bese belindwe yikalishi lidonswa yihhashi, bagibela kulo sekuyoqala izinkulumo etendeni.

Lesi sigaba sithathe amehlo abanye beshayela izingcingo abangekho bebatshela ukuthi inkosi nondlunkulu bahamba ngekalishi.

Okhulumela inkosi uPrince Mqondisi Dlamini uthe bajabulile ngoba konke kuhambe kahle noma kuphuziwe ukuqala.

Uthe izolo bekusha ingoma esigcawini.

Umshado ubuhanjelwe ngamanye amakhosi nezimenywa zaseSwaziland.

Prince Mmelizwe Dlamini and his bride Nontando Sosibo.
Prince Mmelizwe Dlamini and his bride Nontando Sosibo.

Leave a Reply