Kungenzeka Ususwe Ujantshi Wesitimela e NPS

Share the news!!!

Thami Nkosi

UNGQONGQOSHE wezokuvakasha nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni sakwaZulu Natal uMnu Michaell Mabuyakhulu useveze ukuthi ujantshi wesitimela osenkabeni yedolobha lase Sayidi kungenzeka ususwe ngokusemthetheni.

Lokhu ukusho ngesikhathi ephendula imibuzo  kwisidlo sakusihlwa sohlahlo mali lomnyango emargate Hotel  zingama-18 August, njengalokhu abe South Coast Chamber of Commers bezwakalise ukuthi wenza imvelo ingabe isabukeka kahle kakhulukazi ezivakashini

U Ndiyema etshele izethameli  ebezivela ezinhlakeni ezahlukahlukene ukuthi basazoba nezingxoxo nabenkampani yezitimela  (Transnet) njengalokhu eveze ukuthi kukhona  ithimba eliphenya udaba lokuthi usangasetshenziswa yini noma kunele uvele ususwe.

“Sinethimba esilijubile sibambisene nomasipala wase Hibiscus Coast ukubheka ukuba usangasetshenziswa yini noma uvele ususwe, kodwa-ke uma seliqedile sizobe sesiba nezingxoxo nenkampane ukuba sithathe isinqumo esizovuna wonke umuntu” kubeka uNdiyema.

Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uthe kunezinhlelo abanazo bengumnyango zokuba kuthuthukiswe omasipala, nathi bahlela ukuba kwakhiwe isikhungo esizolekelela ukulungiselelwa kokudla nesizoba kulesi sasoGwini.

 

 

 

 

 

Leave a Reply